Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Khoảnh Khắc


Đôi mắt em sâu đến não lòng
Chít vành khăn trắng để tang chồng
Cho người vẫn sống và đang sống
Tang chồng là thôi hết chờ mong

Đôi mắt em sâu u uất buồn
Trào dâng cuồn cuộn sóng nhớ thương
Trông về thăm thẳm xa một hướng
Cho lòng nguôi hận thôi vấn vương

Khép nhẹ bờ mi nén thở dài
Sống thừa một kiếp đợi đếm ngày

Chợt trong khoảng khắc lòng xao động
Giọt máu nuôi hồn tim đổi thay

Đôi mắt xa xăm đến não lòng
Ẩn tình chôn kín hãy đi rong

Môi em e ấp niềm vui mới
Giọt sầu tiềm ẩn giọt long lanh

Kim Phượng
Đăng nhận xét