Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Đan Áo Mùa Xuân - Nhạc Sĩ Phạm Thế Mỹ - Tiếng Hát Tô Thị Thu Cúc


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh & Youtube: Kim Oanh


Sáng Tác: Nhạc Sĩ Phạm Thế Mỹ
Tiếng Hát: Tô Thị Thu Cúc

Đăng nhận xét