Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Việt Dzũng Nhạc Và Đời

     Theo những tin tức vừa được loan báo, nhạc sĩ Việt Dzũng, tên thật là Nguyễn Ngọc Hùng Dũng
     Sinh năm 1958 tại Sài Gòn, một thời học Trường Trung học Lasan Taberd
     Ông vừa qua đời lúc 10:35 phút sáng, ngày 20 tháng 12, 2013, sau một cơn trụy tim,
     Tại Fountain Valley Regional Hospital, Orange County, California.
     Tiếc thương cho Người Nhạc Sĩ tài hoa.
     Nguyện cầu Hương Linh ViệtDzũng được an bình nơi Miền Thanh Tịnh.Nhạc và Tiếng Hát: Việt Dzũng
Thơ cảm tác: Kim Phượng

Đăng nhận xét