Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Chiều - Hoàng HônXướng:


Chiều

Tung tăng quấn quýt đôi chân bước
Động gót hài êm mượt cỏ xanh
Chim chiều lẻ bạn chuyền cành
Vết thương vàng đá mong manh cuộc tình

Kim Phượng
***
Cảm Tác: 

Hoàng hôn

Cỏ hoa mở lối âm thầm bước
Lên dốc đồi mơ thuở tóc xanh
Nghe như âm vọng cây cành
Tiếng yêu nức nở long lanh lệ tình

Chinh Nguyên /H.N.T. 
 Nov.17.16
***
Bình Minh

Bình minh mở cửa vườn thơ bước
Hương hoa thoang thoảng nhớ ngày xanh
Sương đêm còn đọng đầu cành
Dư âm kỷ niệm loanh quanh biển tình

Song Quang
Đăng nhận xét