Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Chiều
Bài Xướng:

Chiều


Chiều chầm chậm còn vương trên tóc
Mắt mơ màng mấy nóc nhà xa
Áo em nhuộm ánh dương tà
Nắng vàng e ấp thướt tha tơ sầu !

Mailoc
***
Bài Họa: Chiều

Chiều buông gió thổi bung đầu tóc,
Thấy trắng phau ai khóc vẵng xa.
Mới hay tử biệt bóng tà,
Hồn du địa phủ xót xa lệ sầu.

Mai Xuân Thanh
***
Bài Cảm Tác:

Chiều


Tung tăng quấn quýt đôi chân bước
Động gót hài êm mượt cỏ xanh
Chim chiều lẻ bạn chuyền cành
Vết thương vàng đá mong manh cuộc tình

Kim Phượng
.***
Chiều Thu


Tiễn ngày đi chiều thu nhạt nắng
Cánh đồng quê hoang vắng bóng người
Đàn cò còn lượn lả lơi
Gió đùa mây trắng chân trời nẽo xa

Song Quang
Đăng nhận xét