Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Hoàng Hôn

Từ Thơ Tranh Chiều của Kim Phượng 


Thơ: Chinh Nguyên/ H.N.T
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét