Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Mộng Chiều Xuân - Nhạc Sĩ Ngọc Bích - Ca Sĩ Loan Châu


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim OanhSáng Tác: Ngọc Bích
Tiếng Hát: Loan Châu

Đăng nhận xét