Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Tình Xuân - Thơ Kim Phượng - Thực Hiện Mũ Nâu 11

Chúc Mừng Năm Mới chị Kim Phượng
xin gửi kèm món quà đầu Xuân.
Dương Thượng Trúc


Thơ: Kim Phượng
Nhạc Nền: Gái Xuân - Phạm Duy
Thực Hiện: Mũ Nâu 11
Đăng nhận xét