Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Bright Vào Thu - Victoria - Úc Châu

Chiếc cầu bắc nhịp người qua lại
Chẳng nối được tình ta với aiKim Phượng

Đăng nhận xét