Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Loài Hoa Dị Kì


Những con bướm nhỏ huy hoàng
Ép vào cuối vở mộng ngàn trên cao
Lòng sâu lưu bút xôn xao
Mỗi mùa có phượng nôn nao đợi chờ
Nâng niu chép mấy vần thơ
Trải trang giấy trắng tình hờ hôm nao
Thời gian nhẹ bước chiêm bao
Màu hoa sắc máu phượng nào biệt ly

Thôi! Đừng nhung nhớ mà chi...

Kim Phượng
Đăng nhận xét