Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Vẹn Thề
Đêm nay..
Quân tử chi giao mượn rượu đào
Kính dâng Người khuất chén thương đau
Tri âm tri kỷ niềm cay đắng
Nước mất nhà tan.. chén máu đào
               * * *
Gió vi vu đưa lời thở than
Đời tù không tội, cảnh mồ hoang
Làm khách ly hương biền biệt xứ
Mẹ Quê Hương hỡi! Lệ tuôn tràn!?
Mẹ chít khăn tang khóc vận nhà
Hòa Bình mang đến dẫm mã cha
Độc Lập Tự Do trong lao lý
Học tập đổi đời chẳng lối ra
Mẹ khóc con chung giọt máu đào
Khóc mờ nhân tính đoạn tình nhau
Đẩy cháu Rồng Tiên đầu ngọn sóng
Lùa anh em dìm xác biển Đông
Khóc trẻ thơ mang thế món hàng
Khoát tràng hoa cưới bước sang ngang
Nơi xứ người làm dâu tức tưởi
Giọt vu quy tanh tưởi vết loang
Tấm băng trinh tiếng khóc đoạn tràng
Thế đấy! Rỡ ràng “Cha dân tộc”!
Lương tri người theo triền đổ dốc

Tổ Quốc ơi! Bài học vinh quang!?
Đêm nay..
Gió vi vu chiêu hồn tử sĩ
Gương anh linh tuẫn tiết khắc ghi
Rượu tâm giao mượn chén vườn Đào
Dòng máu Việt xây rào đắp lũy
Kẻ ra đi bên trời hải ngoại
Nguyện cùng người ở lại sánh vai
Một ngày mai quê hương hùng vĩ

Rợp cờ vàng phất phới tung bay

Kim Phượng
(Úc châu Tháng Tư Đen 2009)Đăng nhận xét