Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Mai Hương, Răng Khểnh Chi Lạ!


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh; Kim Oanh

1/ Ước Hẹn Chiều Thu


Nhạc Sĩ: Dương Thiệu Tước
Ca Sĩ: Mai Hương

Đăng nhận xét