Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Lại Sang Năm

Image result for HAPPY NEW YEAR 2017

Ngày cùng tháng tận lại sang năm
Lòng kén vương tơ trọn kiếp tằm
Bông pháo vang rền nghe rộn nhớ
Của thời xưa ấy cõi xa xăm

Kim Phượng

Đăng nhận xét