Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Tranh Vân Cẩu
Bài Thơ Xướng:

Tranh Vân Cẩu

Họ quá thật tình lại dở hơi
Yêu mà đồng hóa món đồ chơi
Khi cần tha thiết câu thề hẹn
Lúc chán dư thừa cách bỏ rơi
Tiếc nhịp cầu tre đi lắc lẻo
Thương nhành lan huệ đứng chơi vơi
Nên thường lặng ngắm tranh vân cầu
Những áng mây kia một chữ đời!

Cao Linh Tử
30/11/2016
***
Bức Tranh Vân Cẩu

Đời mong manh nhẹ tựa làn hơi
Biến đổi khôn lường tô vẽ chơi
Khỏa lấp cô đơn vòng tạm bợ
Phỉnh phờ sầu thảm lệ sa rơi
Đầu môi hẹn biển tình thôi lụn
Chót lưỡi thề non nghĩa đã vơi
Lặng ngắm mây trời bao ý vị
Tang thương vân cẩu bức tranh đời

Kim Phượng

Đăng nhận xét