Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Thơ Tranh: Lời Nguyện Cầu Trong Đêm


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét