Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Sáng Thu


Bài Xướng:

Sáng Thu


Những sáng thu, sương giăng ngoài ngõ
Nơi phía đông lấp ló ánh hồng.
Một ngày còn được ngắm trông
Lòng ta cảm khái mênh mông Đất Trời!

Mailoc
(Cảm xúc mùa thu Cali 2016)
***
Sáng Thu

Một sớm mùa thu sương khói trắng,
Con, em lũ lượt nắng tươi hồng.
Đón đưa trước cửa trường trông,
Ngước nhìn cảnh sắc rừng phong chim trời

Mai Xuân Thanh
Ngày 08 tháng 10 năm 2016
***
Sáng Thu
Pha màu nắng dáng thu lồng lộng
Thục nữ Kinh thi động gót hài
Nho sinh hàn sĩ cảm hoài
Đánh nghiêng bút mực tỏ bày ý thơ

Kim Phượng
***
Một Sáng Vào Thu


Sáng vào Thu sương mù giăng phủ
Che vầng hồng ấp ủ phương đông
Trời cao đất rộng mênh mông
Thấy mình lạc lỏng hư không cõi đời

Song Quang 

Đăng nhận xét