Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Thời Gian Ơi


Giáng Sinh lại đến.

Chúa còn oằn mình trên thập giá.
Tôi cứ gục đầu trên nỗi đau.
Nếu thời gian là liều thuốc, sao Chúa mãi oằn mình và tôi vẫn đau!?

Thời gian ơi đừng vội.

Kim Phượng

Đăng nhận xét