Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

Am Cỏ Xưa - Am Cỏ Biếc


Bài Xướng:

Am Cỏ Ngày Xưa

Am cỏ bây giờ đã hết vui
Tàng cao trăng bóng chếch dần lui
Từ hôm chén ngọc vừa say khướt
Có những vần thơ đã ngủ vùi
Khách đến rồi đi ai trở lại?
Người thương vẫn đợi rượu chưa khui
Bỗng nghe tiếng nhạn từ xa lắm
Tha thiết lời xưa dạ rối nùi!

Cao Linh Tử
27/7/2017
***
Bài Họa:

Am Cỏ Biếc

Lều tranh hương cỏ ấy mà vui
Tệ xá dừng chân chớ vội lui
Chén ngọc khướt say cùng kể lễ
Hồn thơ sầu muộn hãy chôn vùi
Thân tình thắm thiết người mong đến
Thiện ý chân thành rượu đợi khui
Tâm sự nhau nghe chuyện chẳng mấy
Về đôi nhẫn cỏ bị vo nùi

Kim Phượng