Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Hình Bóng Người Thương - Ba


Hình Bóng Người Thương

Đã lìa cõi tạm trần gian
Trở về cát bụi mây ngàn cách xa
Phù du một kiếp vội qua
Lấy chi đền đáp bao la biển đời
Nhớ ơn công đức cao vời
Tâm con ghi khắc những lời khuyên răn
Mơ tìm trong cõi vĩnh hằng
Đêm nay bóng cũ phải chăng Ba về

Kim Phượng
Ngày Nhớ Ơn Cha 2017
***
Ba 
Cảm Tác Tặng Chị Kim Phượng

Người đã từ lâu biệt thế gian
Nhớ thương nhiều lúc ứa hai hàng
Đông con hại cái luôn gầy ốm
Trắng vận thi tài lắm dở dang
Thổn thức câu đàn đêm quạnh vắng
Nhẹ nhàng giấc ngủ cõi bình an
Treo gương dạy dỗ nơi nghèo khó
Của báu dành cho chẳng phải vàng.

Cao Linh Tử
5/9/2017