Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

Cha Mẹ - Thầy Thích Tâm Nguyên

Vu Lan Tưởng Nhớ Song Thân

Con đi từ phượng trổ bông
Cành xưa mươi mấy năm ròng trơ xương
Âm thầm lau giọt lệ thương
Lần mò ra cổng lạnh sương đêm về


Kim Phượng