Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Cảm Thu MelbourneThơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Hữu Đức
  

Đăng nhận xét