Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Nào Muốn Tìm Thu


Ở đây từng bước vào thu
Rừng lòng nhẹ phủ sương mù nghiêng nghiêng
Nhớ chưa từ giả niềm riêng
Mà nghe trở lại cổng quen thu rồi
Đạp ga nhất lút đất trời
Xẻ làn sương phủ tìm trời chút xanh
Dường như lụa vướng cây cành
Nên trời lẩn trốn sau mành gió say
Tay cầm chặt cái vòng quay
Luân hồi tưởng đứng vẫn nhoài vuột đi
Thu nào tôi muốn tìm chi
Vẫn như đã vượt biên thùy thời gian

Hoài Tử
Đăng nhận xét