Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Chim Khách


Sáng nay có tiếng con chim lạ
Mới biết thu về đã mấy hôm
Chim báo tin niềm vui thế đấy
Lòng người như thể áng mây trôi


Vườn sau nhà… lá rơi vàng lối
Vương vấn rồi! Tim nỗi nhớ nhung
Chiếc lá thu phong sắc não nùng
Làm sao biết nói cùng người ấy


Mùa thu chết vẫn hoài vô vọng
Người cách xa vời vợi nhớ trông
Chim khách hỡi lòng ta lạnh lắm
Mau về sưởi ấm tiếng chim ca


…và xin nhớ nói cùng người ấy

Kim PhượngĐăng nhận xét