Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Chỉ Còn Là Kỷ Niệm


Thoi đưa ngày tháng đã qua
Trường xưa còn lại người, ta ngút ngàn
Tiếng ve gọi bạn bàng hoàng
Hoa buồn theo gió xa tàng phượng cao

Học trò tranh nhặt lao xao
Ai đâu biết được nỗi đau xót lòng
Tình riêng
này gửi phượng hồng
Ấp yêu kỷ niệm hương nồng nhạt phai

Đi quanh nào thấy những ai
Nẻo xa mỗi ngã có hai bóng hình
Tim đau ôm khối lặng thinh
Giữ nhau tà áo trắng tinh một thời

Mặt ngoài trong dạ rối bời
Bao nhung
rồi nhớ cũng dời bước chân
Dòng xưa chữ nét bâng khuâng
Đ
ây trang lưu bút những lần bên nhau

Kim Ph
ượng

Đăng nhận xét