Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Mùa Thu Bên Hiên


Bên hiên lá rụng tơi bời
Trách người năm cũ chẳng lời từ ly
Thời gian vùi lấp xuân thì
Lá thu vàng úa từ khi xa cành

Đời người phiến lá mong manh
Tiếc thương rồi cũng thôi đành rơi xa
Dập vùi b
ão tố phong ba
Nhớ người năm cũ xót xa chạnh lòng

Kim Phượng

Đăng nhận xét