Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Mẹ Tôi


Mắt quầng sâu chuỗi ngày thầm lặng
Vòng tay gầy thay nặng võng đưa
Đời gian truân cánh cò lam lũ
Một chiều kia cõi lụy buông xuôi
Buồn giăng mắc trầm hương khói tỏa
Muộn màng ray rức khóc biệt ly
Đau đớn lắm người còn đâu nữa
Vọng quê nhà hình bóng Mẹ Tôi

Kim Phượng


Đăng nhận xét