Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Thơ Tranh: Thắt Bím


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh