Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Đợi Đêm Về


Thuyền ai lờ lững trên sông vắng
Có đợi đêm về chở kịp trăng
Đợi cánh chim chiều xa bóng khuất
Thầm thì lời nguyện gửi sao băng

Cung thương âm bậc rung giai điệu
Gác mái triều dâng trổi tiếng tiêu
Khoan nhặt lòng đò so nỗi nhớ
Trăng mong chờ gió trở hiu hiu

Đợi chờ lẵng lặng ngày chưa qua
Hình dáng hoài trông chửa xóa nhòa
Có đợi người về khua sóng nước
Cho đêm về chở kịp trăng xa

Kim Phượng
Đăng nhận xét