Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Chén Xuân


Người ở xa xôi tận chốn nào
Đêm thầm mong đợi tiếng lòng trao
Thèm nghe tiếng pháo đêm trừ tịch
Quyện nhập hương yêu chén rượu đào


Kim Phượng
26.1.2015
Đăng nhận xét