Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Chiều Xuân Xứ Lạ


Chiều ba mươi buồn vui xứ lạ
Đợi giao thừa từng phút giờ qua
Đón xuân mờ mịt hồn vô định
Giọt cuối cùng rượu uống mình ta

Kim Phượng
26.1.2015
Đăng nhận xét