Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Phiếu Hữu Mai 摽有梅 - Mai Rụng

Mỗi người, ai cũng có một thời trẻ tuổi, nhất là nữ giới, đẹp nhất chính là thời xuân sắc tràn đầy mộng mơ.
Kính gởi đến "Vườn Thơ Thẩn" bài thơ cổ "Phiếu Hữu Mai".
Phiếu hữu mai (摽有梅 mai rụng) trong Kinh Thi; nói về sự hôn nhân phải đúng thời đúng lúc. Không vì kén chọn mà để lỡ xuân thì.
Trong Kiều có câu:
Quả mai ba bảy đương vừa
Đào non sớm liệu xe tơ kịp thì

摽有梅 (*)      Phiếu Hữu Mai

摽有梅            Phiếu Hữu Mai
其實七兮        Kỳ thực thất hề
求我庶士        Cầu ngã thứ sĩ,
迨其吉兮        Đãi kỳ cát hề.
摽有梅            Phiếu Hữu Mai
其實三兮        Kỳ thực tam hề
求我庶士        Cầu ngã thứ sĩ
迨其今兮        Đãi kỳ kim hề.
摽有梅            Phiếu Hữu Mai
頃筐塈之        Khuynh khuông k‎ý chi
求我庶士        Cầu ngã thứ sĩ,
迨其謂之         Đãi kỳ vị chi.

詩經 Kinh Thi

(*) 梅 Mai: một loại cây bên Tàu, hoa có hai màu trắng và đỏ. trái có vị chua. Chịu được giá lạnh, thường nở hoa vào tiết xuân.

Dịch Nghĩa: Mai Rụng

Mai đã rụng rơi
Nhưng còn đến bảy phần
Các chàng có muốn cưới ta
Phải chọn ngày tháng tốt
Mai đã rụng nhiều
Chỉ còn có ba phần thôi
Các chàng có muốn cưới ta
Đem lễ cưới liền hôm nay
Mai đã rụng hết
Nghiêng giỏ mà lượm thôi
Chàng nào còn muốn cưới ta
Chỉ cần lời nói là được rồi.

Dịch Thơ: Mai Rụng

Mai em đã bắt đầu rơi
Mười phần hương sắc chỉ vơi ba phần
Ai người quân tử cầu thân
Trầu cau ngày tốt Tấn Tần kề vai
Thời gian lả tả cánh mai
Bảy phần đã rụng chỉ hai ba còn

Ai từng muốn kết phụng loan
Mau đem ít lễ kiệu son chẳng màng
Mai nay đến lúc xuân tàn

Nghiêng nghiêng tay giỏ lượm mang về nhà
Giờ anh nào muốn cưới ta

Một lời ướm hỏi vậy là xong ngay.

Quên Đi
***

Các Bài Dịch Khác: Mai rụng

Gió lùa mai chợt rụng rơi
Sắc hương còn bảy, yêu đời vẫn xuân

Nếu chàng lòng rộn bâng khuâng
Chọn ngày tháng tốt cỗ dâng hỏi về
Xuân sang mai rụng tư bề
Ba phần còn lại vẫn đê mê người
Này chàng quân tử kia ơi
Sính lễ nhanh nhé kẻo thời xuân trôi
Xuân tàn mai úa cả rồi
Nhuốm tình nghiêng giỏ lượm vơi hoa mùa
Tiếc thương chàng muốn cưới thưa
Một lời ướm mật hương thừa.. Xin vâng!

Kim Oanh
Mồng Năm 2015
***
Xin tiếp họa " Mai Rụng" - Kim Oanh:

Bông mai nở rộ, rụng rơi,
Mười phần còn bảy yêu đời tiết xuân.
Yêu em anh chớ bâng khuâng,
Bén duyên mau cưới nhanh chân rước về.
Thời gian xuân muộn bộn bề,
Ba phần hưng phấn cũng mê mẫn người
Chần chờ chi nữa bạn ơi,
Xuân xanh âu cũng một thời sẽ trôi.
Bóng câu thấp thoáng kia rồi,
Xuân tàn mai rụng rớt rơi cuối mùa.
Anh ơi gấp gáp cưới thưa,
Ân cần ngỏ ý ... thẹn vừa xin vâng!


Mai Xuân Thanh
Mùng 4 Tết Ất Mùi - 2015
***
Mai Rụng

Nhành mai đang sắc bảy phần
Nhắc người quân tử cầu thân chọn ngày
Vẫn còn xanh thắm sắc mai
Hương hoa lôi cuốn bướm say dập dồn!
Mai vẫn còn rụng …
Nhành mai còn lại ba phần
Nhắc người quân tử cầu thân đến liền
Chỉ cần chàng muốn gá duyên
Là lòng thiếp sẽ kết nguyền hôm nay!
Mai rụng hết rồi …
Giờ đây mai đã tàn phai
Nếu chàng còn nghĩ tình hoài ngày qua
Chỉ cần một tiếng nói ra
Thiếp xin dâng trọn đời hoa cho chàng!

Nguyễn Đắc Thắng
20150224
***
Mai Rụng

Sắc phai hương nhạt lìa đài
Bảy phần hoa thắm lắc lay trên cành
Luyến lưu chăng hỡi tình anh
Se tơ kết tóc ngày lành nên duyên
Thêm vài cánh rụng ngoài hiên
Ba phần sót lại lòng riêng hỏi chàng

Hỏi rằng bên ấy muốn sang
Giòng sông tình ái bắc ngang cầu kiều
Giờ đây hoa rụng tiêu điều

Dang tay quân tử ấp yêu đời đời
Trong mơ chưa phút nghỉ ngơi
Thì đây xin đấy một lời trọn trao


Kim Phượng


Đăng nhận xét