Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Thơ Tranh: Xuân Vãn, Trần Nhân Tông - Chiều Xuân, Kim Phượng Dịch


Thơ: Trần Nhân Tông
Dịch Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh; Kim Oanh

Đăng nhận xét