Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Vũ Thị Bạch Hằng và Xuân Ất Mùi 2015

Học trò tặng Cô Phượng, Xuân Ất Mùi 2015
 Trông mai mà nhớ đến người
Nhìn người lại nhớ nụ cười ngày xưa (Cô Phượng)Bà nội mặc áo màu xanh
Mắt nội mắt biếc long lanh vẫn tròn
(Cô Phượng)
Vũ Thị Bạch Hằng
Cựu Học Sinh Kỹ Thuật Vĩnh Long

Đăng nhận xét