Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Chân Quen Phố Lạ


Chốn Cũ

Chân quen con phố lạ
Tàng phượng kia tên khắc chửa nhòa
Thì ra nơi chốn cũ

Ta Về

Người xưa vẫn nằm đó
Mặt phủ đầy hoa những hoa dại
Âm thầm hoài gọi tên

Và Thực Tại

Gót giày nghiêng sỏi nhỏ
Giật mình mộng tỉnh giấc chiêm bao
Quê nhà trào khát vọng

Kim Phượng


Đăng nhận xét