Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

Tàn Thu


Nhìn mùa thu chết chết bên song
Nhớ quá thu ơi đến não lòng
Chờ đợi ai từ muôn nẻo đến
Nghe sầu nằng nặng lệ sa mong

Kim Phượng


Đăng nhận xét