Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Vườn Ai


Vườn nhà vắng mặt người chăm sóc
Lý trắng đào hồng tự nở hoa *
Một đóa đầu mùa khoe sắc thắm
Ngạt ngào hương đấy ai vừa qua

Kim Phượng
* Thơ của Trúc Lâm Đại Sĩ tức vua Trần Nhân Tông

Đăng nhận xét