Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

Lần Cửa Khép - Nửa Hồn Hư Thực


Lần Cửa Khép

Hiên ngoài nặng hạt mưa sa
Sau lần của khép nhạt nhòa son môi
Tim còn đọng giọt bồi hồi
Giọt thương nức nở lòng côi đoạn trường

Kim Phượng
***
Nửa Hồn Hư Thực
(Phóng Tác Lần Cửa Khép Của Kim Phượng)

Như mờ qua lớp sương sa
Tóc mây buông thả lòa xòa bờ môi
Người xa ngàn dặm tái hồi
Lệ hồng nhỏ giọt nổi trôi tình trường.

ChinhNguyen/H.N.T.
Jul.11.2017

Đăng nhận xét