Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Mến Tặng Kim Xuyến


Kim Xuyến thích phượng đỏ;
Việc nhà một mình lo;
Tiền bạc,vấn đề nhỏ!
Tình nghĩa mới là to!


THẠCH TRONG (HĐN)Đăng nhận xét