Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Vết Mini Xưa - Kim Phượng


(Họa từ Vết Mini Xưa của Trần Bang Thạch)

Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh
Đăng nhận xét