Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

Cuối Năm Hết Biết Yêu Ai


Bài Xướng:


Cuối Năm Hết Biết Yêu Ai

Đông về cuống họng lạnh tê
Ngâm thơ chẳng được lề mề gõ chơi
Gõ lên ta gọi thơ ơi
Giai nhân danh sĩ bên trời gọi ta
Này thơ: hai chữ thôi mà
Yêu em hết kiếp ta bà còn yêu
Còn yêu là vẫn còn yêu
Hỏi chi cắc cớ! Nói liều: yêu ai?

Chân Diện Mục
***
Bài Họa:

Đầu Năm Hạ Bút Vì Ai 

Môi cười sao dạ tái tê
Nương theo bài xướng đoạt mề đai chơi
Lách luồn tử vận chao ơi
Trổ tài ai bảo kêu trời tại ta
Nhắc thời thơ dại đó mà
Khi xưa gọi “bé” nay “bà” đáng yêu
Chèn ơi ngài ngại chữ yêu
Đầu năm hạ bút họa liều vì ai 

Kim Phượng