Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

Những Mảnh Vụn Tình Thơ 1


Bài Họa:

Những Mảnh Vụn Tình Thơ 1


Tài giao nghĩa tận thế gian thường
Ráo máng cạn tàu hết vấn vương
Chắc tại trông gà thành khổng tước
Hay vì tỉnh mộng xẻ uyên ương
Ban đầu ấm áp trời tâm sự
Bất chợt lạnh căm bãi chiến trường
Nếu chẳng như lời xưa hẹn ước
Đừng gieo hận khí tội người thương.

Cao Linh Tử
26/2/2018
***
Bài Họa:

Những Mảnh Vụn Tình Thơ 1


Ấm lạnh tình nhân ấy sự thường
Thân tằm trọn kiếp mãi tơ vương
Bao người khờ khạo tìm hoa dại
Lắm kẻ lõi đời chọn quả ương
Phận ẩm duyên ôi bi kịch tính
Tham tài hiếu sắc lẽ tình trường
Vàng tay khói thuốc sầu muôn thuở
Thương hận đầy lên nỗi nhớ thương

Kim Phượng