Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

Thơ Tranh: Xuân Thắm Tươi

(Họa từ thơ Cao Linh Tử)
Thơ: Mai Xuân Thanh
Hình Ảnh: Minh Hoàng

Thơ Tranh: Kim Oanh