Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

Đêm Phục Sinh


Trầm lặng đêm nay tinh tú ngời
Gió đàn hương ngát khắp nơi nơi
Vòm trời rực rỡ thêm huyền diệu
Giây phút thiêng liêng đến tuyệt vời
Mầu nhiệm phục sinh vang réo gọi
Tin yêu phó thác chẳng hề vơi
Hồng ân ban phát dòng tuôn đổ
Tấu khúc trung trinh mãi suốt đời

Kim Phượng