Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Mùa Chay Thánh


Rõ hồn con những khi lầm lỡ
Vướng tội tình mong được thứ tha
Với trái tim tròn vâng Thánh ý
Lời kinh đêm thắm lệ chan hòa

Mùa Chay Thánh khấn dâng câu nguyện
Dìu dắt con trên mọi nẽo đường
Lúc khốn cùng xin luôn tỉnh thức
Mở lòng nhân để biết yêu thương

Kim Phượng