Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

Hoa Nắng


Tháng Tư trĩu nặng bóng tà dương
Thảng thốt chia tay khắp nẽo đường
Nức nở ve sầu đau lột xác
Ngậm ngùi hoa nắng vội ly hương

Kim Phượng