Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

Phượng Buồn Tháng Tư


Tháng Tư rơi phượng buồn mông mênh
Văng vẳng bầy ve trổi giọng rền
Gió thoảng hương xưa lòng héo hắt
Hoa trôi sóng nước phận lênh đênh
Trăng mờ soi bóng lần xa bến
Sương lạnh tiễn chân lúc xuống ghềnh
Viễn xứ xây thành mây ngóng đợi
Hồn hoa vương vấn phượng buồn tênh

Kim Phượng