Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Thơ Tranh: Tanka 10 - Kim Phượng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh