Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

ThuMùa thu nơi đây
Công viên lá đổ
Nhặt lá thu rơi
Bời bời nỗi nhớ
Mùa thu nơi đâu
Trời có âm u
Người xưa nơi đâu

Kim Phượng