Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

Sớm Mai


Bài Xướng:

Sớm Mai


Bỗng thấy yêu đời buổi sáng nay
Chập chờn đôi bướm lạnh heo may
Nụ hồng hàm tiếu sương xoa mượt
Cỏ biếc lung linh nắng trải dài
Nhảy nhót trên cành chim ríu rít
Mơ màng trong gió liễu lay lay
Bồng bềnh mây trắng trời xanh ngắt
Đẹp quá trần gian phút cảm hoài

Mailoc
*** 

Các Bài Họa: 

Sớm Mai


Từ xa về phép buổi chiều nay
Áo trận bạc màu vướng cỏ may
Xa cách nghìn trùng hương lửa nhạt
Bên nhau lưu luyến mộng tình dài
Sớm mai đôi đứa giờ ly biệt
Riêng bóng ngõ về gót nhẹ lay
Chinh chiến mấy ai tròn ước hẹn
Sương thu má đọng giọt u hoài

Kim Phượng
*** 
Sáng Quê Nhà

Ngõ trúc êm đêm buổi sớm nay
Giàn bầu ngọn mướp đón thu may
Vườn thơm chở ánh dương lan rộng
Lối ngát mang hương gió đổ dài
Nắng tỏa cành cao chim ca hót
Mây trôi liễu biếc tóc sương lay
Hiên lư cúc huệ mùi thanh nhã
Lồng lộng trời quê thắm thiết hoài

Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
12.4.2018