Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

tanka 10


cuối tháng ba
xám mây, nhòa nhạt nắng
người vắng lặng...
cát đằng còn đong đưa
ghế xưa còn mãi chờ…

dovaden2010
***
Cảm Tác:

tanka 10


nắng tháng Tư
sân trường quay quắt nhớ
thơ thẩn người
lắng điệu buồn tiếng ve
rưng rức sầu phượng vỹ

Kim Phượng